Wie zijn wij?

 

ONZE MISSIE: 

WERKENDEN EEN MAXIMALE VRIJHEID BIEDEN OM ERVARING IN EEN MBO-BEROEP TE ONTWIKKELEN EN AF TE SLUITEN MET EEN ERKEND DIPLOMA.

 

Wie zijn wij?

Onze missie: Werkenden een maximale vrijheid bieden om ervaring in een MBO-beroep te ontwikkelen en af te sluiten met een erkend diploma.

Arbeidsmarktroute

In het nieuwe Leven Lang Leren Beleid van het Ministerie van Onderwijs, Ministerie van Sociale Zaken en de SER is een onderscheid gemaakt tussen de Scholingsroute en de Arbeidsmarktroute. De Scholingsroute is voor mensen die via een formele opleiding aan het ROC een beroep willen leren en dit willen afsluiten met het MBO-diploma. De Arbeidsmarktroute is voor mensen die op de Arbeidsmarkt informeel een MBO-beroep willen leren. Zij kunnen hun ervaring en informeel leren bij een erkend EVC-aanbieder laten erkennen in het Ervaringscertificaat. Het Ervaringscertificaat is de basis voor verzilveren naar een erkend diploma. Met deze scheiding wordt een bewuste keuze gemaakt om werkenden meer vrijheid te bieden hun ervaring te ontwikkelen en zichtbaar te maken in een diploma. Met het diploma kan ervaring op de Arbeidsmarkt worden aangetoond. Werkenden kunnen zo stappen maken op de Arbeidsmarkt of bij hun werkgever.

Vakbekwaamheidsdiploma of - certificaat Arbeidsmarktroute

De SER heeft samen met het Nationaal Kenniscentrum EVC het Vakbekwaamheidsdiploma Arbeidsmarktroute introduceert. Mensen die hun ervaring in het Ervaringscertificaat hebben laten erkennen, kunnen het Ervaringscertificaat in de Arbeidsmarktroute registreren in het landelijk register van het Nationaal Kenniscentrum EVC. Op basis van de erkenning in het Ervaringscertificaat ontvangen eigenaars van het Ervaringscertificaat het Vakbekwaamheidsdiploma Arbeidsmarktroute bij een volledige erkenning en het Vakbekwaamheidscertificaat Arbeidsmarktroute bij een gedeeltelijke erkenning. Met dit bewijs toont de eigenaar de inzetbaarheid aan in een MBO-beroep, maar ook de ontwikkeling die een werkgever nog kan maken.

MBO-diploma

De eigenaar van een Ervaringscertificaat kan nog steeds verzilveren naar het MBO-diploma. Tussen de Arbeidsmarktroute en de Scholingsroute kan het Ervaringscertificaat worden uitgewisseld. Zo kan een eigenaar van een Ervaringscertificaat het Ervaringscertificaat verzilveren naar het MBO-diploma of een verkorte scholing aanvragen.

Specialisatie Arbeidsmarktroute

KCM4EVC BV en KCM Training & Opleiding BV richten zich op de Arbeidsmarktroute. Daarin willen de bedrijven werkende de mogelijkheid bieden om ervaring te meten, erkennen en te diplomeren. Ook willen de bedrijven werkenden de mogelijkheid bieden om gericht informeel bij te leren in het eigen werk en vrijwilligerswerk. De werkenden hoeven niet naar school of een verplichte stage te volgen. Zij kiezen zelf hoe zij hun ervaring willen ontwikkelen. KCM Training & Opleiding BV en KCM4EVC BV faciliteren de route die iemand wil afleggen.

KCM4EVC BV

KCM4EVC BV is landelijk erkend EVC-aanbieder. KCM4EVC is verantwoordelijk voor de stappen Meten en Erkennen en onderhoudt de contacten om erkenning van ervaring te verzilveren naar het erkende Diploma.

KCM Training & Opleiding BV

KCM Training & Opleiding BV is CRKBO en NRTO erkend particulier opleider. KCM Traning & Opleiding BV is verantwoordelijk voor de stap Leren in de Arbeidsmarktroute. KCM Training & Opleiding BV en KCM4EVC BV hanteren een strikte scheiding in de dienstverlening.

Samenwerkingspartners

  • Nationaal Kenniscentrum EVC

  • ROC A12

  • ROC Scalda

Contact

KCM-Groep
Eusebiusbuitensingel 9
6828 HT Arnhem

(085) 488 47 61

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.