Arbeidsmarktroute voor Statushouders

Heb je geen Nederlands diploma? Op basis van je werkervaring kunnen we kijken in welk Nederlands MBO-beroep jij je diploma kunt halen.

Statushouders hebben wel ervaring, maar geen Nederlands diploma. Daardoor is toetreding tot de Nederlandse Arbeidsmarkt vaak aan lastige stap. In de Arbeidsmarktroute kun je je ervaring toepassen bij een Nederlandse werkgever en zichtbaar maken. Zichtbare ervaring kunnen we in de Arbeidsmarktroute meten en erkennen. Ontbrekende ervaring kun je bijleren. Een erkenning in het Ervaringscertificaat verzilver je naar een erkend diploma.

Behaal het MBO-diploma op basis van je ervaring.

Statushouders

Als Statushouder heb je in je land van herkomst gewerkt en geleerd. Je hebt geen Nederlands diploma, waardoor het voor werkgevers lastig is om je inzetbaarheid in te schatten en je aan te nemen in werk.

Arbeidsmarktroute voor Statushouders

In de Arbeidsmarktroute gaan we eerst kijken bij welk Nederlands MBO-beroep je ervaring past. Hebben we een match gemaakt. dan kun je gericht gaan participeren bij een werkgever. Daar kun je je ervaring uit je land van herkomst toepassen in het Nederlandse beroep. Met het opdoen van werkervaring wordt je ervaring zichtbaar. Je kunt een portfolio gaan opbouwen met beroepsproducten, getuigschriften en ervaringsverslagen. Dat portfolio kan je ervaring in het Nederlandse beroep meten. Heb je voldoende ervaring? Dan kun je je ervaring laten erkennen en het Nederlandse diploma halen. Heb je ervaring tekort? Dan bieden wij je in het ontwikkelportfolio opdrachten aan waarmee je je ervaring in participatie kunt ontwikkelen.

Belang voor de Statushouder

  • Je kunt je ervaring toepassen en omzetten naar het Nederlandse MBO-beroep. Op deze wijze kun je je participatie zinvol gebruiken om toe te treden tot de Arbeidsmarkt.

  • Heb je je ervaring door participatie zichtbaar gemaakt? Dan gaan we meten of je voldoende ervaring hebt om te laten erkennen en het diploma te behalen, of dat je nog gericht moet bijleren.

  • Heb je volledig ervaring? Dan kun je dat laten erkennen in het Ervaringscertificaat en verzilveren naar een erkend diploma.

  • Met het erkende diploma weet een Nederlandse werkgever wat je kan en kunt. Dat maakt het makkelijker om een baan te vinden en jezelf verder te ontwikkelen. 

Haalbare beroepen

Tot MBO-niveau 2 is het goed mogelijk om je ervaring uit je land van herkomst om te zetten naar het Nederlandse beroep door gericht te participeren. Vanaf MBO-niveau 3 wordt veel vakkennis en vaardigheden gevraagd die cultureel bepaald zijn. Als Pedagogisch werker dien je bijvoorbeeld kennis te hebben van het Nederlandse Pedagogisch kader. Samen met jou kijken we welk beroep haalbaar is om je ervaring in het diploma te verzilveren. Je kunt dan starten op de Arbeidsmarkt en je daarna verder ontwikkelen naar je wensberoep.

Gemeenten

In de Arbeidsmarktroute zijn wij in staat om ervaring van Statushouders te matchen op een Nederlands MBO-beroep. In een op het MBO-beroep gerichte participatie kan de Statushouder de ervaring in het Nederlandse beroep toepassen. Met 4 maanden ervaring kunnen wij starten met het meten van de ervaring en de statushouder helpen met het samenstellen van een bewijsportfolio. Door toepassing is de ervaring van de Statushouder zichtbaar. Nu deze ervaring zichtbaar is kan de ervaring erkend worden in het Ervaringscertificaat. het Ervaringscertificaat kan verzilverd worden zonder taal en rekentoetsing naar het Vakbekwaamheidsdiploma of - certificaat Arbeidsmarktroute. Met het diploma is voor werkgevers de inzetbaarheid van de Statushouder helder in een Nederlandse kwalificatie. De Statushouder kan de opstap maken op de Arbeidsmarkt en zich daarna in eigen zelfredzaamheid verder ontwikkelen naar het wensberoep.

 Contact!

Met vragen of opmerkingen, een aanvraag voor een brochure of het opstarten van uw Arbeidsmarktroute, kunt u op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur bellen met onze adviseurs op (085) 488 47 61 of een contact verzoek sturen met het onderstaande formulier.

 Contact!

Met vragen of opmerkingen, een aanvraag voor een brochure of het opstarten van uw Arbeidsmarktroute, kunt u op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur bellen met onze adviseurs op (085) 488 47 61 of een contact verzoek sturen met het onderstaande formulier.

KCM-Groep
Eusebiusbuitensingel 9
6828 HT Arnhem

085 488 47 61

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.