Erkennen

Skillsexamen (EVC)

Productinformatie

MIKE HEEFT ZIJN ERVARING LATEN ERKENNEN. MET HET ERKENNEN VAN ZIJN ERVARING WEET MIKE ZIJN WAARDE IN EEN MBO-BEROEP.

Met het Skillsexamen (EVC) kun je het werkproces verpleegtechnische vaardigheden laten erkennen in het Ervaringscertificaat.

De MBO-beroepen Verzorgende-IG, MBO-Verpleegkundige, Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg en Doktersassistente hebben een werkproces verpleegtechnische vaardigheden. Dit werkproces kun je bij KCM4EVC BV laten erkennen in het Ervaringscertificaat door het Skillsexamen af te leggen.

Met het slagen voor het Skillsexamen wordt het werkproces erkend in je Ervaringscertificaat. Je hoeft geen aanvullende scholing meer te doen en kunt direct verzilveren naar het erkende diploma.

 

Telefoon: (026) 750 35 20

E-mail: evc@kcm-groep.nl

 

Skillsexamen (EVC)

(Erkennen van het werkproces Verpleegtechnische Vaardigheden in het Ervaringscertificaat)

Productinformatie

Maak je ervaring zichtbaar en maak stappen in je loopbaan!

In de MBO-beroepen Verzorgende-IG, Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg, MBO-verpleegkundige en Doktersassistente kun je het werkproces Verpleegtechnische handelingen laten erkennen door het Skillsexamen aan te vragen. Met het slagen voor het Skillsexamen kun je het werkproces laten erkennen in het Ervaringscertificaat en verzilveren naar het diploma.

Resultaat

Met het slagen voor het Skillsexamen kun je de officiële erkenning behalen van het werkproces Verpleegtechnische vaardigheden in het Ervaringscertificaat. Samen met de erkenning van de overige werkprocessen kun je je Ervaringscertificaat verzilveren naar het Certificaat van Vakbekwaamheid of het MBO-diploma.

Werkwijze

Om het Skillsexamen aan te vragen, dien je eerst het aftekenboekje verpleegtechnische handelingen te laten aftekenen door minimaal twee praktijkbegeleiders, of de bevoegdheid - en bekwaamheidsverklaringen vanuit je organisatie te overleggen. De Verpleegkundig Assessor controleert of alle verplichte en keuzehandelingen zijn afgetekend en de Verpleegkundig Assessor stelt in een telefoongesprek de beoordelingskwaliteit van de praktijkbeoordelaars vast.

Na deze beoordeling wordt je uitgenodigd voor het Skillsexamen in het Skillslab in Arnhem. Het Skillsexamen start met het maken van de toets verpleegkundig rekenen. Je slaagt voor de toets met een score van minimaal 80%. De Verpleegkundig Assessor neemt in je Ervaringscertificaat de uitslag van de toets op. Daarna neemt de Verpleegkundig Assessor een steekproef van drie afgetekende handelingen die je zelfstandig en volgens protocol dient uit te voeren op de oefenpoppen. De Verpleegkundig Assessor beoordeelt of je volgens protocol werk, of je afwijkingen van het protocol kunt motiveren, of je aseptisch werkt, de patiënt goed bejegent, wetgeving toepast en de handeling technisch juist uitvoert. Ben je geslaagd voor alle onderdelen, dan schrijft de Verpleegkundig Assessor je erkenning in een Aanhangsel op een al uitgebracht Ervaringscertificaat met de erkenning van de overige werkprocessen.

Voor wie

Om het Skillsexamen te starten dien je te voldoen aan de volgende voorwaarde:

Je bent binnen de instelling waar je werkt bevoegd en bekwaam bevonden in alle verplichte en keuze verpleegtechnische vaardigheden en je toont dit aan met officiële documenten, of je levert een ingevuld aftekenboekje in waarin minimaal twee bevoegde toetsers je bekwaamheid getoetst hebben.

Handelingenlijst

Klik op het MBO-beroep om de handelingenlijst te downloaden:

> MBO-verpleegkundige niveau 4

> Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg niveau 4

> Doktersassistente niveau 4

> Verzorgende-IG niveau 3

Aftekenboekje

Je dient de handelingenlijst af te laten tekenen in het aftekenboekje verpleegtechnische vaardigheden.

Duur, data en locatie

Twee keer per maand organiseert KCM4EVC BV toetsdagen, waarvoor je je kunt inschrijven. Neem contact op met telefoonnummer (026) 750 35 20 voor de exacte data.

Voor de toets verpleegkundig rekenen heb je een uur de tijd. Het aansluitende examen in het Skillslab duurt ongeveer 1,5 uur.

Investering

Het tarief voor het afnemen van het Skillsexamen bedraagt: € 250,00 exclusief 21% BTW

Inschrijven

Je kunt jezelf op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur telefonisch inschrijven op (026) 750 35 20 of een bericht sturen via het formulier op deze pagina.

Voorwaarden

  • Je kunt het Skillsexamen alleen boeken als je hebt ingeschreven voor de Erkenningsprocedure EVC voor de erkenning van alle andere werkprocessen van het MBO-beroep.

  • Op trajecten van KCM4EVC BV zijn de Algemene voorwaarden van de Nederlandse Raad voor Training & Opleiding (NRTO) van toepassing.

 

Telefoon: (026) 750 35 20

E-mail: evc@kcm-groep.nl

 

Meten

In de Arbeidsmarktroute kun je je ervaring in een MBO-beroep in 10 weken laten meten in het Ervaringsprofiel. Zo weet je wat je nog moet bijleren en wat je al weet in een MBO-beroep.

Leren

Kom je na het meten nog ervaring tekort in het MBO-beroep? Dan kun je gericht ervaring bijleren in een speciaal voor jou samengesteld programma.

Erkennen

In de Arbeidsmarktroute kun je je ervaring in een MBO-beroep in 12 weken laten erkennen in het Ervaringscertificaat. Met de erkenning toon je officieel aan wat je weet en kunt.

Diplomeren

Heb je je ervaring laten erkennen in het Ervaringscertificaat? Dan kun je dit verzilveren naar een erkend diploma of certificaat en een vervolgstap maken in je carrière.

 Contact!

Met vragen of opmerkingen, een aanvraag voor een brochure of het opstarten van uw Arbeidsmarktroute, kunt u op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur bellen met onze adviseurs op (026) 750 35 20 of een contact verzoek sturen met het onderstaande formulier.

KCM-Groep
Eusebiusbuitensingel 9
6828 HT Arnhem

026 750 35 20

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00