Tandartsassistent MBO-niveau 4

Laat je ervaring in 12 weken erkennen in het Ervaringscertificaat en verzilver naar het erkende MBO-diploma bij onze partner ROC Scalda.

MARIJKE LAAT HAAR ERVARING ALS TANDARTSASSISTENTE ERKENNEN IN HET ERVARINGSCERTIFICAAT. ZIJ VERZILVERT HAAR ERKENNING NAAR HET MBO-DIPLOMA VAN ROC SCALDA. MET HET DIPLOMA KAN ZIJ ALTIJD VOLDOEN AAN HET STANDPUNT VAN HET KNMT.

Bij KCM4EVC kun je je ervaring in 12 weken laten erkennen in het Ervaringscertificaat. Aansluitend verzilver je bij onze partner ROC Scalda naar het erkende MBO-diploma. Met de erkenning van je ervaring in het Ervaringscertificaat toon je aan dat je aantoonbaar bekwaam bent in het vak. Met verzilvering naar het erkende diploma kun je het vak altijd blijven uitoefenen volgens het standpunt van het KNMT.

 

Telefoon: (026) 750 35 20

E-mail: evc@kcm-groep.nl

 

Behaal het MBO-diploma Tandartsassistent niveau 4 op basis van je ervaring.

Standpunt Tandartsassistenten KNMT

Het KNMT heeft in het standpunt Tandartsassistenten bepaald dat iedereen die werkzaam is in de mondzorg aantoonbaar bekwaam dient te zijn. Zij stellen dat vanaf september 2018 alle tandartsassistenten in het bezit moeten zijn van een MBO-diploma. Heb je een arbeidsovereenkomst van voor deze datum, dan mag je op basis van de arbeidsovereenkomst werken. Ga je meer dan twee jaar uit dienst, dan kun je alleen terugkeren in het vak als je in het bezit bent van het MBO-diploma.

Het KNMT gaat in het standpunt verder in op de beroepsaansprakelijkheid. Het KNMT stelt dat bij beroepsfouten de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Tuchtrechter als eerste onderzoeken of degene die de beroepsfout maakte aantoonbaar bekwaam was. Tandartsassistenten zonder diploma of erkenning in het Ervaringscertificaat worden niet als aantoonbaar bekwaam gezien.

Belang voor de werkgever

Als werkgever van een zelf opgeleide of ongediplomeerde ervaren tandartsassistent, is het belangrijk om de ervaring te laten erkennen in het Ervaringscertificaat.

  • Met de erkenning van de ervaring in het Ervaringscertificaat is de bekwaamheid van de Tandartsassistent aangetoond. Dit haalt een risico bij beroepsaansprakelijkheid weg.

  • Verder is het uiteraard zo dat de werkgever met het erkennen van de ervaring in het Ervaringscertificaat de kwaliteit van de mensen werkzaam in de praktijk bevestigd.

  • Tot slot geeft u als werkgever aan uw Tandartsassistent erkenning van zijn of haar ervaring. Zelf opgeleide mensen vinden in het erkennen van de ervaring de bevestiging dat zij volwaardig het beroep kunnen en mogen uitvoeren. Dat geeft de Tandartsassistent zelfvertrouwen.

Belang voor de tandartsassistent

Als ongediplomeerde tandartsassistent, is het belangrijk om de ervaring te laten erkennen in het Ervaringscertificaat.

  • Met de erkenning van de ervaring in het Ervaringscertificaat is de bekwaamheid van de Tandartsassistent aangetoond. Dit haalt een risico bij beroepsaansprakelijkheid weg voor de werkgever en draagt bij aan het vertrouwen in het uitvoeren van het beroep.

  • Met het erkennen van de ervaring in het Ervaringscertificaat en de verzilvering naar het erkende MBO-diploma bij onze partner ROC Scalda heb je als Tandartsassistent altijd een diploma waarmee je volgens het standpunt van het KNMT het beroep kunt uitvoeren, ook als je een onderbreking hebt van twee jaar in het vak.

Erkenningsprocedure (EVC) 12 weken

Met de Erkenningsprocedure (EVC) 12 weken heb je in 12 weken je ervaring laten erkennen in het Ervaringscerificaat. Je bent daarmee aantoonbaar bekwaam. Het Ervaringscertificaat kan opgenomen worden in het personeelsdossier, zodat de bekwaamheid door de werkgever op ieder moment kan worden aangetoond.

Verzilveren van het Ervaringscertificaat bij ROC Scalda

Het Ervaringscertificaat kan verzilverd worden naar het MBO-diploma bij onze partner ROC Scalda. Taal en rekenexamens kunnen worden gemaakt via onze partner ROC A12 in Ede. De Examencommissie neemt na het slagen voor de taal en rekenexamens een verzilveringsbesluit. Na het verzilveringsbesluit kun je het erkende MBO-diploma in ontvangst nemen. Met het erkende diploma in het personeelsdossier is de bekwaamheid definitief aangetoond. De Tandartsassistent heeft tevens een diploma, waarmee de uitoefening van het vak gegarandeerd is.

Arbeidsmarktroute voor Tandartsassistenten

Omdat veel praktijken graag zelf assistenten opleiden, komt de Arbeidsmarktroute in het najaar met een opleiding. Met deze opleiding kunnen praktijken onervaren mensen zelf opleiden en met de inschrijving in de opleiding wordt het praktijkleren door KCM Training & Opleiding begeleidt tot het examenniveau. Na het afronden van het inwerken en de opleiding, kunnen deelnemers de ervaring laten erkennen in het Ervaringscertificaat van KCM4EVC en verzilveren bij ROC Scalda naar het MBO-diploma.

 

Telefoon: (026) 750 35 20

E-mail: evc@kcm-groep.nl

 

Meten

In de Arbeidsmarktroute kun je je ervaring in een MBO-beroep in 10 weken laten meten in het Ervaringsprofiel. Zo weet je wat je nog moet bijleren en wat je al weet in een MBO-beroep.

Leren

Kom je na het meten nog ervaring tekort in het MBO-beroep? Dan kun je gericht ervaring bijleren in een speciaal voor jou samengesteld programma.

Erkennen

In de Arbeidsmarktroute kun je je ervaring in een MBO-beroep in 12 weken laten erkennen in het Ervaringscertificaat. Met de erkenning toon je officieel aan wat je weet en kunt.

Diplomeren

Heb je je ervaring laten erkennen in het Ervaringscertificaat? Dan kun je dit verzilveren naar een erkend diploma of certificaat en een vervolgstap maken in je carrière.

 Contact!

Met vragen of opmerkingen, een aanvraag voor een brochure of het opstarten van uw Arbeidsmarktroute, kunt u op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur bellen met onze adviseurs op (026) 750 35 20 of een contact verzoek sturen met het onderstaande formulier.

KCM-Groep
Eusebiusbuitensingel 9
6828 HT Arnhem

026 750 35 20

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00