Tandartsassistent MBO-niveau 4

Bij KCM4EVC kun je je ervaring in 12 weken laten erkennen in het Ervaringscertificaat. Aansluitend verzilver je bij onze partner ROC Scalda naar het erkende MBO-diploma. Met de erkenning van je ervaring in het Ervaringscertificaat toon je aan dat je aantoonbaar bekwaam bent in het vak. Met verzilvering naar het erkende diploma kun je het vak altijd blijven uitoefenen volgens het standpunt van het KNMT.

Behaal het MBO-diploma Tandartsassistent niveau 4 op basis van je ervaring.

Ben je tandartsassistent en heb je nog geen MBO-diploma? Met het volgen van de Erkenningsprocedure (EVC) kun je je ervaring in 12 weken laten erkennen in het Ervaringscertificaat. Aansluitend kun je het Ervaringscertificaat bij onze partner ROC Scalda verzilveren naar het erkende MBO-diploma. Met het MBO-diploma toon je aan dat je aantoonbaar bekwaam bent als tandartsassistent. Ook voor je werkgever is dit belangrijk om de kwaliteit van de praktijk aan te tonen.

Erkenningsprocedure (EVC) 12 weken

Met de Erkenningsprocedure (EVC) 12 weken heb je in 12 weken je ervaring laten erkennen in het Ervaringscerificaat. Je bent daarmee aantoonbaar bekwaam. Het Ervaringscertificaat kan opgenomen worden in het personeelsdossier, zodat de bekwaamheid door de werkgever op ieder moment kan worden aangetoond.

Verzilveren van het Ervaringscertificaat bij ROC Scalda

Het Ervaringscertificaat kan verzilverd worden naar het MBO-diploma bij onze partner ROC Scalda. Taal en rekenexamens kunnen worden gemaakt via onze partner ROC A12 in Ede. De Examencommissie neemt na het slagen voor de taal en rekenexamens een verzilveringsbesluit. Na het verzilveringsbesluit kun je het erkende MBO-diploma in ontvangst nemen. Met het erkende diploma in het personeelsdossier is de bekwaamheid definitief aangetoond. De Tandartsassistent heeft tevens een diploma, waarmee de uitoefening van het vak gegarandeerd is.

Waarom KCM4EVC?

KCM4EVC heeft met ROC Scalda verzilvering naar het erkende MBO-diploma afgesproken op basis van kwaliteit. Je hoeft dus geen aanvullend examen of aanvullende opleiding meer te volgen. Op basis van de beoordeling in het Ervaringscertifciaat vindt verzilvering plaats.

Investering

De investering in de EVC-procedure resulterend in een beoordeling in het Ervaringscertificaat bedraagt:

  • - EVC-procedure Tandartsassistent niveau 4        € 1.495,00 exclusief 21% BTW (1.808,95 inclusief BTW)

Na het behalen van een volledige beoordeling van je ervaring in het Ervaringscertificaat kun je bij ROC A12 deelnemen aan de landelijke examens Nederlands, Engels en Rekenen. De investering bedraagt ongeveer € 595,00 BTW vrij.

De Examencommissie van ROC Scalda neemt een besluit om te verzilveren naar het erkende MBO-diploma. De verzilvering en diplomakosten bedragen ongeveer € 425,00 BTW vrij.

Voordelen

EVC is een kort traject van 12 weken. Voor het samenstellen van het portfolio dien je 60 uur te rekenen voor het uitwerken van je ervaring in bewijsmateriaal voor je portfolio. Je kunt de portfolioproeve met bewijs uitwerken op basis van ervaringen in je eigen werk. Het assessmentgesprek duurt 2 tot 3 uur. De verletkosten om met EVC het diploma te behalen zijn beduidend minder dan via het volgen van een MBO-opleiding. 

Verder kan de praktijk met een Ervaringscertificaat in het personeelsdossier aantonen dat jij als tandartsassistent aantoonbaar bekwaam bent. Deze objectieve ervaringstoets vinden de Tuchtrechter en de Inspectie voor de Gezondheidszorg belangrijk in het onderzoek bij beroepsfouten door tandartsassistenten. Omdat dus ook je werkgever een groot belang heeft bij je EVC-procedure en de verzilvering naar het MBO-diploma adviseren wij je de investering met je werkgever bespreken.

Standpunt KNMT

Het KNMT wil dat per 1 september 2018 iedereen die werkzaam is in de mondzorg aantoonbaar bekwaam is. Ongediplomeerde tandartsassistenten met een arbeidsovereenkomst van voor deze datum hebben een vrijstelling. Zij mogen nog wisselen van werkgever, tenzij er een periode van 2 jaar verstrijkt. Met twee jaar onderbreking in het vak zal alsnog het diploma behaald moeten worden.

Ondanks deze regeling is het belangrijk om je ervaring te laten beoordelen in het Ervaringscertificaat. Bij beroepsfouten controleert de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Tuchtrechter altijd eerst of de bekwaamheid is vastgesteld. Het is onvoldoende als een tandarts jezelf heeft opgeleid. De Tuchtrechter en de Inspectie voor de Gezondheidszorg eisen een objectieve toetsing, hetgeen je met EVC en verzilvering kunt bereiken.

Aanmelden

Meld je aan via het onderstaande formulier. Selecteer sector <zorg en welzijn>, dossier <tandartsassistent>. Na het verzenden van je aanmeldgegevens kun je in een vragenlijst je ervaring als tandartsassistent invullen op de beroepsstandaard. Met deze aanmelding bellen we je terug om de resultaten te bespreken en ontvang je van ons een offerte en een trajectvoorstel.

Contact

KCM-Groep
Eusebiusbuitensingel 9
6828 HT Arnhem

(085) 488 47 61

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.