Diplomeren

Vakbekwaamheidsdiploma of - certificaat Arbeidsmarktroute

MBO-diploma

Productinformatie

TESSA VERZILVERT HAAR ERVARINGSCERTIFICAAT NAAR EEN ERKEND DIPLOMA

De erkenning van je ervaring in het Ervaringscertificaat kun je verzilveren naar een erkend diploma. Je kunt verzilveren naar het erkende Vakbekwaamheidsdiploma Arbeidsmarktroute of het MBO-diploma.

Met het erkende diploma op je CV is je ervaring zichtbaar voor werkgevers. Je kunt stappen zetten op de Arbeidsmarkt of in je carrière.

 

Telefoon: (026) 750 35 20

E-mail: evc@kcm-groep.nl

 

Diploma op basis van je ervaring!

(Vakbekwaamheidsdiploma of - certificaat Arbeidsmarktroute of het MBO-diploma)

Maak je ervaring zichtbaar en maak stappen in je loopbaan!

Nadat je de erkenningsprocedure hebt doorlopen ontvang je in het Ervaringscertificaat de erkenning van je ervaring in een landelijke MBO-standaard. Je kunt je Ervaringscertificaat laten registreren via KCM4EVC in het landelijke register van het Nationaal Kenniscentrum EVC. Na registratie ontvang je het Vakbekwaamheidsdiploma - of certificaat Arbeidsmarktroute in de door jouw gekozen MBO-standaard. Voor sommige beroepen is een wettelijke beroepstitel verplicht. Je kunt deze behalen door je Ervaringscertificaat te verzilveren bij een examencommissie van een samenwerkend ROC.

Registreren van het Ervaringscertificaat

Het Nationaal Kenniscentrum EVC beheert het landelijk register van Ervaringscertificaten. Alleen deelnemers die bij een landelijk erkend aanbieder erkenning in het Ervaringscertificaat hebben ontvangen, kunnen het Ervaringscertificaat via de EVC-aanbieder laten registreren. Na opname via KCM4EVC in het landelijk register kan iedere werkgever op het registratienummer controleren dat je erkenning van je ervaring hebt gekregen in de EVC-procedure van een landelijk erkend EVC-aanbieder. Daarmee wordt de waarde van de erkenning bevestigt.

Vakbekwaamheidsdiploma of - certificaat Arbeidsmarktroute

Na registratie van het Ervaringscertificaat ontvangt je van het Nationaal kenniscentrum EVC het Vakbekwaamheidsdiploma of - certificaat Arbeidsmarktroute. Het diploma of certificaat vermeldt:

  • Naam van de deelnemer

  • Geboortedatum

  • Nummer van het Ervaringscertificaat

  • Registratienummer landelijk register

  • De erkenningen die je behaalt hebt.

Met het Vakbekwaamheidsdiploma of - certificaat Arbeidsmarktroute heb je het bewijsstuk dat je ervaring minimaal gelijk staat aan het niveau van een afgestuurde MBO-student in dezelfde standaard. Het garandeert werkgevers je inzetbaarheid in het MBO-beroep, waarin je je erkenning behaalde. Het Vakbekwaamheidsdiploma of - certificaat Arbeidsmarktroute is erkend door de SER in Nederland. Het Vakbekwaamheidsdiploma of - certificaat Arbeidsmarktroute is daarmee het MBO-diploma dat je ervaring aantoont op de Arbeidsmarkt.

Investering

De investering voor verzilvering van het Ervaringscertificaat naar het Vakbekwaamheidsdiploma of - certificaat Arbeidsmarktroute bedraagt: € 150,00 inclusief 21% BTW.

Voorwaarden

  • Je kunt je Ervaringscertificaat na verstrekking verzilveren naar het Vakbekwaamheidsdiploma of - certificaat Arbeidsmarktroute.

  • Je verzoek wordt na het voldoen van de verzilveringskosten uitgevoerd.

Wettelijke beroepstitels

Voor sommige beroepen is een wettelijke beroepstitel vereist. Voor deze beroepen kunnen deelnemers het Ervaringscertificaat verzilveren naar het MBO-diploma via een met ons samenwerkende examencommissie bij een ROC. In de Erkenningsprocedure dient de deelnemer een vragenlijst Loopbaan & Burgerschap in te vullen, zodat er in het Ervaringscertificaat een beoordeling kan worden opgenomen op dit verplichte MBO-vak. Verder dient de deelnemer zich in te schrijven voor de landelijke examens voor Nederlands, Engels en Rekenen bij het ROC.

De examencommissie kan een verzilveringsbesluit nemen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • In het Ervaringscertificaat zijn alle onderdelen van de landelijke standaard aangetoond en erkend,

  • De uitslagen van Taal en rekentoetsen voldoen aan het zakken/slagencriterium,

  • Loopbaan en Burgerschap is voldoende serieus ingevuld.

De examencommissie neemt het besluit om te verzilveren naar het MBO-diploma of adviseert over een verkorte opleiding.

Op basis van de gekozen landelijke standaard informeert KCM4EVC u over beschikbare verzilveringsroutes en de investering in verzilvering en de deelname aan aanvullende examens.

Meten

In de Arbeidsmarktroute kun je je ervaring in een MBO-beroep in 10 weken laten meten in het Ervaringsprofiel. Zo weet je wat je nog moet bijleren en wat je al weet in een MBO-beroep.

Leren

Kom je na het meten nog ervaring tekort in het MBO-beroep? Dan kun je gericht ervaring bijleren in een speciaal voor jou samengesteld programma.

Erkennen

In de Arbeidsmarktroute kun je je ervaring in een MBO-beroep in 12 weken laten erkennen in het Ervaringscertificaat. Met de erkenning toon je officieel aan wat je weet en kunt.

Diplomeren

Heb je je ervaring laten erkennen in het Ervaringscertificaat? Dan kun je dit verzilveren naar een erkend diploma of certificaat en een vervolgstap maken in je carrière.

 Contact!

Met vragen of opmerkingen, een aanvraag voor een brochure of het opstarten van uw Arbeidsmarktroute, kunt u op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur bellen met onze adviseurs op (026) 750 35 20 of een contact verzoek sturen met het onderstaande formulier.

KCM-Groep
Eusebiusbuitensingel 9
6828 HT Arnhem

026 750 35 20

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00